Firma noastră şi-a început activitatea în 1999. Societatea noastră Linea este o firmă, al cărei scop principal este proiectarea, reabilitarea şi punerea în valoare, respectiv inventarierea (relevarea, fotografierea etc.), studierea şi protecţia patrimoniului construit.

De asemenea firma oferă şi alte servicii de proiectare, consultanţă, expertizare în construcţii şi elaborarea unor documentaţii ştiinţifice. Un domeniu de specialitate al firmei este reproiectarea şi repunerea în funcţiune a clădirilor.

La diverse proiecte colaborăm cu alţi proiectanţi în regim de subantreprenoriat. În cazul unor lucrări speciale lucrăm împreună cu o echipă de specialişti, proiectanţi din diferite domenii (instalaţii, amenajare teren), experţi (protecţia materialului lemnos, a materialului pietros, geolog, restaurator, istoric de artă, arheolog etc.) şi constructori.