Studii

 • Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii – Promoţia 2006
  • Tema lucrării de licenţă: Restaurarea şi consolidarea structurală a castelului Mikó din Olteni
 • Universitatea Babeş – Bolyai, Curs de specializare în reabilitarea patrimoniului construit – 2008
  • Tema lucrării de diplomă: Restaurarea şi consolidarea structurală a bisericii unitariene din Sâncrai
 • Specialist consolidare/ restaurare structuri istorice (certificat nr. 569 S/ 2016), Ministerul Culturii şi Cultelor

Activităţi profesionale

 • Membru al organizaţiei pentru protecţia monumentelor istorice: Comitetul Naţional Maghiar ICOMOS
 • Membru al organizaţiei profesionale a inginerilor constructori proiectanţi de structuri: AICPS – Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri
Lucrări de referinţă
 • Tabără de vară pentru relevee – Castele şi conace din ţinutul Trei Scaune, campanie 2005-2008 (şef de echipă)
 • Participare ca inginer proiectant: la lucrările de reabilitare şi restaurare la diferite biserici (evanghelice, romano-catolice, reformate şi unitariene), castele, conace şi case de locuit din Transilvania, precum şi la proiectarea unor noi case de locuit.

În data de 1 octombrie 2006 am trecut cu succes examenul de admitere la studiile universitare de doctorat organizat în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca – Facultatea de Construcţii, tema aleasă de mine fiind „Problematica protecţiei monumentelor istorice în cazul întocmirii releveelor de avarii cauzate de cutremure la bisericile din Ţinutul Secuiesc şi soluţii principiale de consolidare structurală a acestora”.

În luna martie 2009 am participat la cursul postuniversitar „Auditul energetic al clădirilor existente” organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Bucureşti.