Contact

Linea srl.

520003 Sf. Gheorghe, st. Gróf Mikó Imre 4/1/E/24, judeţul Covasna, România

Telefon : 00-40-267-316768 / Fax : 00-40-267-315714

E-mail: office@linea-proiect.ro / FB: lineaproject

IBAN: RO84BRDE150SV01572271500 / IBAN: RO36BTRL01501202458454XX

J14/122/1999; RO 11942771

CAEN 7111 – activităţi de arhitectură

Administrator / Persoană de contact: Bodor Csaba – Pál