Structural diagnosis – technical assistance

2019.12.21.

közlemény - comunicare 😉

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Szabadságon vagyunk, 2020 január 6-tól leszünk újra elérhetőek.

Vă dorim sărbători fericite şi la mulţi ani! Suntem în concediu, începând din 06.01.2020 vom fi din nou la dispoziția dumneavoastră.

Gesegnete Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

0
Transylvanian localities where we worked

Adó 2%-a épített örökségünkre!

Adó 2%-a épített örökségünkre! Kérjük, rendelkezzen autonóm módon az adója 2%-val! Támogassa a „Keöpeczi Sebestyén József” Műemlékvédő Társaságot!

Tervezőirodánk főszolgáltatása az épített örökség nyilvántartása, tanulmányozása, megóvása, helyreállítás-tervezése, restaurálása és hasznosítása. További szolgáltatásaink az épülettervezés, szakértés, szakvéleményezés és tudományos dokumentációk készítése.

our services

building surveys

structural design

technical expertise

plan reviews

Marele premiu EUROPA NOSTRA pentru Restaurarea şi consolidarea Bisericii din Deal, Sighişoar

about us

Cégünk 1999-ben kezdte el működését. A Linea vállalkozás olyan cég, melynek fő célja az épített örökség helyreállítási munkálatainak tervezése, restaurálása és hasznosítása, valamint nyilvántartása (leltározása, fényképezése stb.), tanulmányozása és megóvása.

További tevékenységi köreink az épülettervezés (lakóházak), szakértés, szakvéleményezés és tudományos dokumentációk készítése. Cégünk egyik szakterülete az épületek utólagos áttervezése, valamint újrahasznosítása.

Társaságunk időnként alvállalkozó tervezőkkel egészül ki. Speciális feladatokra szakági tervezőket (épületgépész, tereprendező), szakértőket (faanyagvédelmi, kővédelmi, geológus, restaurátor, művészettörténész, régész stb.) és kivitelezőket foglalkoztatunk.

Firma noastră şi-a început activitatea în 1999. Societatea noastră Linea este o firmă, al cărei scop principal este proiectarea, reabilitarea şi punerea în valoare, respectiv inventarierea (relevarea, fotografierea etc.), studierea şi protecţia patrimoniului construit.

De asemenea firma oferă şi alte servicii de proiectare, consultanţă, expertizare în construcţii şi elaborarea unor documentaţii ştiinţifice. Un domeniu de specialitate al firmei este reproiectarea şi repunerea în funcţiune a clădirilor.

La diverse proiecte colaborăm cu alţi proiectanţi în regim de subantreprenoriat. În cazul unor lucrări speciale lucrăm împreună cu o echipă de specialişti, proiectanţi din diferite domenii (instalaţii, amenajare teren), experţi (protecţia materialului lemnos, a materialului pietros, geolog, restaurator, istoric de artă, arheolog etc.) şi constructori.

Unsere Firma hat ihre Tätigkeit im Jahre 1999 begonnen. Die Linea GmbH ist eine Firma, deren Hauptziel die Planung, Erhaltung, Restaurierung und Umnutzung, sowie die Registrierung (Erforschung, Fotografieren usw.), Studieren und Pflege der Baudenkmäler ist.

Außerdem bieten wir Bauplanung, Fachkenntnisse, Gutachten und die Anfertigung wissenschaftlicher Dokumentationen an. Ein Spezialgebiet unserer Firma ist die nachträgliche Umplanung und Umnutzung der Gebäude.

Gelegentlich arbeiten wir mit Projektanten als Unterauftragnehmer zusammen. Für spezifische Aufgaben beschäftigen wir Designer aus bestimmten Fachbereichen (Gebäudetechnik, Landschaftsplanung), Experten (für Holzschutz, Steinschutz, Geologie, Restaurierung , Kunsthistorie, Archäologie usw.) und Bauausführer.

Our firm was founded in 1999. Linea is a company, the main goal of which is the design, conservation, restoration and reuse, as well as the registry (exploring, photographing etc.), study and protection of built heritage.

Our activities also include building design (houses), consulting, expertise and the elaboration of scientific documentations. One of our fields of specialty is the redesign and reuse of buildings.

Sometimes we work together with other designers as subcontractors. For specific tasks we hire design experts in different fields (building services engineer, landscape engineer), specialists (in timber preservation, stone preservation, geology, restoration, art history, archaeology etc.) and building contractors.

clients & partners

Linea facebook page

Conservation - restoration of monuments, structural diagnosis - technical assistance